ADR

Workshop ADR voor bedienden (IADR2019)


Beschrijving
ADR is de Europese wetgeving voor transport van gevaarlijke goederen over de weg.

Hoofdstuk 1.3 van het ADR verplicht dat alle personen die betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten opgeleid zijn. Deze opleiding moet aangepast zijn aan de taken en verantwoordelijkheden van deze betrokken personen..

Deze ‘workshop ADR voor bedienden’ richt zich tot deze personen met weinig of geen voorkennis over het ADR wegtransport van gevaarlijke stoffen. Dit kunnen onder meer zijn:

Magazijnpersoneel;
Dispatchers van transportbedrijven;
Expediteurs;
Beladers van voertuigen;
Beladers van tankwagens;
Verpakkers;
Lossers ;
Administratieve bedienden,
Verantwoordelijken voor beveiliging
Chauffeurs en personeel dat goederen vervoert of doet vervoeren onder de gedeeltelijke vrijstelling 1.1.3.6;
Inhoud
  • Algemeen overzicht van de Training ADR 2019
  • Vraag over Inleiding
Voltooiingsregels
  • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
  • Leidt naar een certificaat met een duur van: 2 jaren